Navigations


Corporate Profile

Executives

Director

Representative Director President Tsutomu Sugimori
Director Executive Vice President Takeshi Kurosaki
Hiroya Nishijima
Senior Vice President Hiroshi Hosoi
Hiroyuki Sato
Takashi Noro
Kiyoshi Hanaya
Susumu Hara
Seisuke Iwai
Jinichi Igarashi
Satoshi Taguchi
Yutaka Kuwahara

Corporate Auditor

Corporate Auditor Nagayasu Matsuzawa
Hirokazu Matsuo
Shinichiro Nakano
Tadashi Ohmura
Takashi Setogawa

Executive Officer

Senior Vice President Toshihiko Ogawa
Hitoshi Kato
Masashi Sakura
Naoto Hoya
Takahide Kasai
Executive Officer Shouji Gonda
Junichi Iwase
Shoichiro Yuhara
Hidetoshi Ueno
Hiroyuki Iwakami
Kazuhiko Ezawa
Teruo Osumi
Toshiya Nakahara
Kei Shimomura
Yasushi Yatabe
Osamu Takemoto
Masahiro Kawaji
Masayuki Ishikawa
Masaaki Suehisa
Katsuyuki Sasaki
Hiroyuki Ohmura